Brottmål

Är du misstänkt för ett brott har du möjlighet att få en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen under förundersökningen och vid en eventuell domstolsprocess. Du kan framföra önskemål om vilken advokat du vill ska företräda dig till utredande polis redan innan första förhöret påbörjas. Samtliga advokater på Advokatbolaget WIKÖ åtar sig uppdrag som offentliga försvarare.

Har du blivit utsatt för ett brott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde finns där för att stötta dig och ge dig råd under processens gång samt för att hjälpa dig med eventuella skadeståndsfrågor. Denne förordnas genom domstolen, men det finns möjlighet att framföra önskemål om vem du vill ska företräda dig. Detta kan du framföra till utredande polis. Samtliga advokater och biträdande jurister på Advokatbolaget WIKÖ åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. Du som har utsatts för brott behöver inte stå för kostnaden för ett målsägandebiträde.

Om det finns misstanke om att ett barn utsatts för brott av sin/sina vårdnadshavare eller en person som lever tillsammans med barnets vårdnadshavare kan tingsrätten på begäran av åklagare utse en särskild företrädare att ta tillvara barnets rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell kommande rättegång. Samtliga advokater och biträdande jurister på Advokatbolaget WIKÖ åtar sig uppdrag som särskild företrädare.