Biträdande jurist Linda Rached

Biträdande jurist på Advokatbolaget WIKÖ

Epostadress: linda@advokatbolagetwiko.se

Telefonnummer
Kontoret: +46 (0)18 418 88 20
Mobil: +46 (0)73 045 39 41

Erfarenhet/Utbildning
Juristexamen vid Uppsala universitet 2020.
Biträdande jurist på Advokatbolaget WIKÖ 2020-

Inriktning
Linda åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i migrationsärenden och i socialmål (LVU, LVM, LPT och LRV), ombud i mål angående vårdnad, boende och umgänge samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde i ärenden gällande förvaltarskap.