Close icon
Anna-Karin H. Voltaire

Anna-Karin H. Voltaire

Advokat / delägare Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 2015

Phone icon

+46 (0)72 552 52 12

Verksamhetsområden

  • Offentlig försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV

Utöver svenska och engelska talar Anna-Karin även spanska.