Advokat Cathrine Örte

Cathrine Örte

Advokat samt delägare och grundare av Advokatbolaget WIKÖ AB

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Epostadress: cathrine@advokatbolagetwiko.se

Telefonnummer

Mobil: +46 (0)72 507 55 00
Kontoret Uppsala: +46 (0)18 418 88 20
Kontoret Västerås: +46 (0)21 – 12 41 42
Kontoret Gävle: +46 (0)26 – 10 39 03

Erfarenhet/Utbildning

Delägare och grundare av Advokatbolaget WIKÖ 2018-
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2015
Anställd jurist vid advokatbyrå 2015–2018
Biträdande jurist 2012-2015
Notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt 2010-2012
Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2010

Barn- och ungdomspsykiatrisk vidareutbildning vid Uppsala universitet 2006
Leg. sjuksköterska vid Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Sjuksköterskeexamen 1993

Inriktning

Brottmål – Offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
Socialrätt – LVU, som ställföreträdare och offentligt biträde för barn och unga
Familjerätt – Vårdnadsmål

Cathrine Örte är främst verksam i Uppsala, Västerås, Gävle och Hudiksvall men åtar sig uppdrag i hela landet.