Close icon
Cathrine Örte

Cathrine Örte

Advokat / delägare Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 2015

Phone icon

+46 (0)72 507 55 00

Verksamhetsområden

  • Offentlig försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV
  • Ombud i mål avseende vårdnad, boende och umgänge

Cathrine är även legitimerad sjuksköterska med fördjupning inom barn-och ungdomspsykiatrin.