Biträdande jurist Desirée Mohsenpour

Desirée Mohsenpour

Biträdande jurist på Advokatbolaget WIKÖ

Epostadress: desiree@advokatbolagetwiko.se

Telefonnummer
Kontoret: +46 (0)18 418 88 20
Mobil: +46 (0)70 285 85 30


Erfarenhet/Utbildning
Juristexamen vid Stockholms universitet 2020.
Biträdande jurist på Advokatbolaget WIKÖ 2020-

Språk
Svenska, engelska och persiska.

Inriktning
Desirée åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i migrationsärenden och i socialmål (LVU, LVM, LPT och LRV), ombud i mål angående vårdnad, boende och umgänge samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde i ärenden gällande förvaltarskap.