Close icon
Linda Rached

Linda Rached

Biträdande jurist

Phone icon

+46 (0)73 045 39 41

Verksamhetsområden

  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV
  • God man/rättegångsbiträde i ärenden gällande förvaltarskap
  • Offentligt biträde/ombud i migrationsmål
  • Ombud i mål avseende vårdnad, boende och umgänge

Utöver svenska och engelska talar Linda även arabiska.