Advokat Linnéa Sundheim

Linnéa Sundheim

Advokat på Advokatbolaget WIKÖ AB

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2019

Epostadress: linnea@advokatbolagetwiko.se

Telefonnummer
Kontoret: +46 (0)18 418 88 20
Mobil: +46 (0)70 525 58 25

Erfarenhet/Utbildning

Juristexamen vid Uppsala universitet 2013.
Domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt varefter hon fullgjorde notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt 2012-2013, 2014-2016
Advokatbyrån Åhlén och Lyreskog 2016 – 2019
Advokatbolaget WIKÖ 2019-.

Inriktning
Linnéa åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i migrationsärenden och i socialmål (LVU, LVM, LPT och LRV), ombud i mål angående vårdnad, boende och umgänge samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde i ärenden gällande förvaltarskap.