Close icon
Linnéa Sundheim

Linnéa Sundheim

Advokat Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 2019

Phone icon

+46 (0)70 525 58 25

Verksamhetsområden

  • Offentlig försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV
  • Offentligt biträde/ombud i migrationsmål
  • Ombud i mål avseende vårdnad, boende och umgänge