Migrationsrätt

På byrån finns en hög kompetens och en mångårig erfarenhet av migrationsrätt och migrationsfrågor. Vi hjälper dig i ärenden som rör uppehållstillstånd. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Du har rätt att framföra önskemål om vem du vill ska utses till ditt offentligt biträde.