Brottmål

Offentlig försvarare
Om du är misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Samtliga advokater vid Advokatbolaget WIKÖ har gedigen erfarenhet av brottmål. Det är bra att kontakta en advokat så tidigt som möjligt i processen för att få bästa möjliga hjälp. Begär en advokat från Advokatbolaget WIKÖ så snart som möjligt. Du kan framföra önskemål om vilken advokat du önskar företrädas av innan det första förhöret påbörjats. 

I kontakt med polis eller åklagare meddelar du att du önskar företrädas av en advokat från Advokatbolaget WIKÖ (ange namn om du önskar en specifik advokat). Tingsrätter utser därefter den begärda advokaten till din offentliga försvarare. 

Målsägandebiträde
Har du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som staten oftast betalar. Ett målsägandebiträde bevakar dina rättigheter och är med som ett stöd under hela processen. Målsägandebiträdet upprättar även eventuella skadeståndskrav. Samtliga advokater och biträdande jurister vid Advokatbolaget WIKÖ har god kompetens och erfarenhet i rollen som målsägandebiträde. Du kan framföra önskemål om vilken jurist du önskar företrädas av innan det första förhöret påbörjats. 

I kontakt med polis eller åklagare meddelar du att du önskar företrädas av en jurist från Advokatbolaget WIKÖ (ange namn om du önskar en specifik person). Tingsrätten utser därefter den du begärt till ditt målsägandebiträde. 

Särskild företrädare för barn
Om det finns misstanke om att ett barn utsatts för brott av sin/sina vårdnadshavare eller en person som lever tillsammans med barnets vårdnadshavare kan tingsrätten på begäran av åklagare utse en särskild företrädare att ta tillvara barnets rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell kommande rättegång. Samtliga advokater och biträdande jurister på Advokatbolaget WIKÖ åtar sig uppdrag som särskild företrädare.

Bild från Unsplash