Familjerätt

På byrån finns hög kompetens inom familjerätt och familjerättsliga frågor. Vi åtar oss uppdrag som ombud i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Hör av dig till oss för mer information eller för att boka ett inledande möte. Vi hjälper dig att söka rättsskydd hos ditt försäkringsbolag eller att ansöka om rättshjälp hos staten för rättegångskostnader, i förekommande fall.

Bild från Unsplash