Socialrätt

LVU (lagen om vård av unga)
Om du är förälder till ett barn, eller är du ett barn/en ungdom där socialnämnden avser att ansöka om vård enligt LVU har du rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig i processen och tar tillvara dina intressen. Du har rätt att framföra önskemål om vem du vill ha som offentligt biträde. Staten bekostar det offentliga biträdet.

LVM (lagen om vård av missbrukare)
Riskerar du att bli tvångsomhändertagen på grund av allvarligt missbruk eller om du redan har blivit omedelbart omhändertagen har du rätt till ett offentligt biträde. Du har rätt att framföra önskemål om vem du vill ha som offentligt biträde. Staten bekostar det offentliga biträdet.

LPT (lagen om vård av psykiatrisk tvångsvård)
Har en chefsöverläkare vid en psykiatrisk enhet fattat ett beslut om tvångsvård kan ett sådant beslut överklagas. Om tvångsvården ska pågå i mer än fyra veckor, ska chefsöverläkaren ansöka om medgivande till fortsatt vård hos förvaltningsrätten. Du har då rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar dina intressen i ärendet. Du har även rätt till ett offentligt biträde om en tvångsvård ska förändras från öppen vård till sluten vård eller vise versa. Du har rätt att framföra önskemål om vem du vill ha som offentligt biträde. Staten bekostar det offentliga biträdet.

LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård)
Om en person döms till psykiatrisk vård i samband med att ha blivit dömd för ett brott betyder detta att vården är förenad med tvång. Var sjätte månad ska det göras en bedömning av tvångsvården. I ett ärende om LRV kan patienten ha rätt till ett offentligt biträde. Du har rätt att framföra önskemål om vem du vill ha som offentligt biträde. Staten bekostar det offentliga biträdet.

Bild från Unsplash